Για να γίνει οποιαδήποτε αντικατάσταση ή επισκεύη ενός προϊόντος θα πρέπει πάνω απ'όλα να συνοδεύεται αυτό από το παραστατικό αγοράς του. Για επαγγελματίες που κατά την αγορά ζήτησαν την έκδοση Δελτίου Αποστολής - Τιμολόγιου θα είναι αναγκαίο το προϊόν να συνοδεύεται και με ένα Δελτίο Αποστολής πάνω στο οποίο θα αναφέρουμε τον ΣΚΟΠΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ, δηλαδή αν αυτό που επιθυμούμε είναι η αντικατάσταση ή η επισκευή του προϊόντος.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Δυνατότητα αντικατάστασης παρέχεται μόνο στα εργαλεία χειρός και υπό προϋποθέσεις σε κάποια είδη του τομέα μηχανικής βελτίωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε τομέα ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.