Επιγραμματικά θα αναφέρουμε ότι η εγγύηση στα ηλεκτρικά εργαλεία και στα εργαλεία αέρος κυμαίνεται από 12 έως και 36 μήνες και ως τούτου το κόστος επισκευής, μέσα σε αυτή την περίοδο και εφ' όσον δεν έχει προηγηθεί κακή χρήση, θα είναι δωρεάν.


Στα εργαλεία χειρός ισχύει εγγύηση 5 ΕΤΩΝ (60 μήνες) και τα κατεστραμμένα εργαλεία θα αντικαθίστανται με νέα, αν δεν είναι δυνατή η επισκευή, αρκεί η φθορά τους να μην έχει προκληθεί από κακή ή εσφαλμένη χρήση τους. Για παράδειγμα, Κατσαβίδια που έχουν χρησιμοποιηθεί ως Λεβιές ή ως Κρουστικά χάνουν την εγγυησή τους. Το ίδιο ισχύει για τα καρυδάκια κάθε τύπου και μεγέθους τα οποία χρησιμοποιούνται με εργαλεία αέρος χωρίς να έχουν αυτήν τη χρήση. Τα εργαλεία χειρός της οικονομικής σειράς Junior Line στην πλειονότητά τους δεν καλύπτονται από εγγύηση αντικατάστασης εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά. Για περισσότερα σχετικά με την αντικατάσταση προϊόντων βλέπε τομέα ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ.


Τα προϊόντα του τομέα μηχανικής βελτίωσης καλύπτονται από σχετική εγγύηση, η οποία είναι στην ευχέρεια του βελτιωτικού οίκου στην Γερμανία για το αν θα δοθεί ή όχι, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αφού το προβληματικό προϊόν παραδοθεί σε εκείνους προς έλεγχο. Η μεταφορά προς τον οίκο στην Γερμανία επιβαρύνει τον πελάτη. Εάν δεν έχει γίνει κακή χρήση του εν λόγω προϊόντος, γίνεται άμεση αντικατάσταση και σας επιστρέφονται και τα χρήματα των μεταφορικών με τα οποία είχατε επιβαρυνθεί για την αποστολή του στην Γερμανία.


Τέλος τα χημικά προϊόντα καλύπτονται στο σύνολό τους με εγγύηση 6 ΕΤΩΝ (72 μήνες) εκτός και αν δεν αναφέρεται στην συσκευασία του προϊόντος. Η εγγύηση ισχύει εφόσον γίνεται ορθή αποθήκευση και χρήση του χημικού με βάση της αναγραφόμενες, στην συσκευασία, οδηγίες.