Επιστροφές

Για επιστροφές προϊόντων επικοινωνήστε μαζί μας εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης, όπως αυτή αποδεικνύεται από τα έγγραφα παραλαβής και θα σας ενημερώσουμε για την ακριβή διαδικασία.

Στην περίπτωση αυτή θα επιβαρυνθείτε τα έξοδα μεταφοράς των προϊόντων.

Η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να είναι η αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης (14 ημερών). Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η εταιρεία και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων και να τεθεί σε λειτουργία το αγαθό. Η επιστροφή θα πρέπει να προσκομίζεται μαζί με την απόδειξη αγωράς.

Σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2104900064 για την άμεση αντικατάστασή του. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιθυμείτε ή δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή του προϊόντος, σας επιστρέφουμε το ποσό στο ακέραιο.

Σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε λάθος εκ μέρους της εταιρείας μας, σας επιστρέφουμε πλήρως τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία της παραγγελίας και στα έξοδα αποστολής. Εάν το λάθος δεν οφείλεται σε εμάς σας επιστρέφεται μόνο το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των προϊόντων, ενώ με τα έξοδα αποστολής επιβαρύνεστε αποκλειστικά εσείς.

 

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Εάν αγοράσετε κάποιο προϊόν/υπηρεσία, μέσω internet, ή από απόσταση ή εκτός του καταστήματος, τότε:

 • Εάν το μετανιώσετε, μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν (υπαναχωρήσετε) μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αγοράς και να σας επιστραφούν τα χρήματα σας
 • Εάν ο προμηθευτής δεν σας ενημέρωσε πως έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης, τότε μπορείτε να υπαναχωρήσετε και να επιστρέψετε το προϊόν μέχρι 12 μήνες μετά το τέλος της αρχικής προθεσμίας υπαναχώρησης

Στα προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου, ισχύει κανονικά η προθεσμία των 14 ημερών, ωστόσο, εάν δηλώσετε ρητά ότι συμφωνείτε με άμεση τηλεφόρτωση ή ροή του περιεχομένου, χάνετε το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Διαδικασία άσκησης δικαιώματος υπαναχώρησης:

 • Θα πρέπει να κάνετε χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης, πριν λήξει η προθεσμία των 14 ημερολογιακών ημερών,
 1. από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος
 2. την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης για τις υπηρεσίες
 • Για να υπαναχωρήσετε ενημερώνετε εγγράφως το profishop.gr για αυτή σας την απόφαση. Αυτό μπορείτε να το κάνετε με
 1. κάποιο έντυπο υπαναχώρησης(Μπορείτε να βρείτε έντυπο υπαναχώρησης, εδώ.)
 2. ηλεκτρονικά μέσω e-mail
 • Ο προμηθευτής θα πρέπει να σας επιβεβαιώσει την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης.
 • Επιστρέφετε το προϊόν, στον προμηθευτή, στην αρχική του κατάσταση, μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες.
 • Αφού παραλάβει το αίτημά σας, ο προμηθευτής θα πρέπει να σας επιστρέψει το ποσό που του καταβάλατε μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες.
 • Τα έξοδα επιστροφής θα πρέπει να τα πληρώσετε εσείς. Όμως, στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν σας είχε ενημερώσει για αυτό το κόστος, όταν κάνατε την αγορά, τότε τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν αυτόν.
 • Δεν δικαιούσθε υπαναχώρηση στις περιπτώσεις του άρθρου 3ιβ του ν.2551/94 και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό προβλέπεται από τον νόμο.Ενδεικτικά δεν δικαιούσθε άσκηση υπαναχώρησης σε προϊόντα Μέσων Ατομικής Προστασίας όπως πχ μάσκες αναπνοής, ακουστικά, ωτοβύσματα κ.α για λόγους υγιεινής.