Οι επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον δεν έχουν παρέλθει 15 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το προϊόν να βρίσκεται αχρησιμοποίητο μέσα στην αρχική του συσκευασία. Εξαιρούνται αυτής της αρχής τα ελαττωματικά προϊόντα. 

Το προς επιστροφή προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται οπωσδήποτε από το παραστατικό αγοράς του. Για τους επαγγελματίες που κατά την αγορά ζήτησαν την έκδοση Δελτίου Αποστολής - Τιμολογίου είναι αναγκαίο το προς επιστροφή προϊόν να συνοδεύεται και με Δελτίο Αποστολής επάνω στο οποίο θα αναφέρεται ότι ο ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ είναι η επιστροφή. 

Το κόστος επιστροφής των προϊόντων επιβαρύνει τον αγοραστή. 

Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. σπασμένο εμπόρευμα, κλπ).